مطالعه ي كيفي ابعاد سيطره ي جنسيت بر زندگي تبديل خواهان جنسي….

مطالعه ي كيفي ابعاد سيطره ي جنسيت بر زندگي تبديل خواهان جنسي....

مطالعه ي كيفي ابعاد سيطره ي جنسيت بر زندگي تبديل خواهان جنسي….

چکیده: این پایان­نامه به «بررسی ابعاد سیطره­ی جنسیت بر زندگی تبدیل­خواهان جنسی» می­پردازد. برای این منظور، دوازده نفر از تبديل­خواهان‌(شش نفر FtMو شش نفرMtF) مورد مصاحبه­ي عمیق ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج با روش زمينه­اي و از طريق جداول کدگذاری داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته­هاي اين تحقيق شامل شانزده تم اصلی و ۱۹۶ تم فرعي مي­باشد. عبارت­هاي معناييِ تم­هاي اصلي به­دست­آمده بر اساس ۱۶ جدول…

دیدگاهتان را بنویسید