علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي: مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد…

علل توسعه  نيافتگي مناطق روستايي:  مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد...

علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي: مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد…

علل توسعه­نيافتگي مناطق روستايي: مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بويراحمد  چکيده هدف توسعه، رشد و تعالي همه جانبه­ي جوامع بشري است. از اين­رو، در فرآيند برنامه­ريزي توسعه، شناخت و درک شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نيازهاي آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروري محسوب مي­گردد. از طرفي، با توجه به آن­که زيربنا و اساس هر کشوري، روستا و جمعيت روستايي است، براي ارتقاي کيفيت زندگي و معشيت اين جمعيت بايد استراتژي‌هاي…

دیدگاهتان را بنویسید