ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 ....

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

چكيده رساله/پايان نامه:  روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را…

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی...

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

 فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق -۱٫­ مقدمه … ۲ ۱-۲٫ بیان مساله.. ۲ ۱-۳-­ سؤال‏های تحقیق… ۵ ۱-۴-­ پیشینه­ی تحقیق…. ۵ ۱-۵-­ فرضیه های پژوهش.. ۸ ۱-۶-­ حدود پژوهش.. ۸ ۱-۷-­ اهداف پژوهش………………………………… ۹ ۱-۸-­ معرفی الگو یا روش کار……………………….. ۱۰ ۱-۹-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق……………….. ۱۰ فصل دوم: مبانی نظری ۲-۱-­ مقدمه­13 2-2-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………. ۱۴ ۲-۲-۱-­ مکتب آرمان­گرایی………………………………

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان….

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان....

آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان….

چکیده: پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود. در این پژوهش به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات…

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری….

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری....

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری….

چكيده: با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در اين تحقيق مطالعه انحراف احتمالي عنصر اقليمي بارش در استان کرمانشاه از حالت نرمال مي­باشد. براي بررسي تغييرات اقليمي و دگرگوني بارش از آزمون های آماری من کندال و آریما در…

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

بررسی اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت....

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

 فهرست مطالب چکیده:‌ي کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها‌ن بیان مسئله۱۴ سوال تحقیق ۱۵ سیل خیزی ‌19 تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا۳۱ مدل ها و تئوری ها در تحقیقات۳۸ سوابق مطالعات انجام شده و يا در حال مطالعه۳۹ آسيبها و خسارتهاي ناشي از سيلابهاي گذشته۴۰ موقعیت جغرافیا و وسعت محدوده تحقیق ۴۶ رودخانه سیاه رود۴۷ رودخانه گوهر رود ۴۸ داده های تحقیق ۴ فرایند اجرای تحقیق ۴۹ تاريخچه شهر…

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت.....

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

فهرست مطالب  عنوان صفحه  فصل اول۳ ۱-۱- کلیات:۴ ۱-۲- هدف تحقیق :۹ ۱-۳- اهمیت تحقیق:۹ ۱-۴- پیشینه تحقیق:۱۰ ۱-۵- روش تحقیق:۱۴ ۱-۶- سوالا ت تحقیق:۱۵ فصل دوم۱۶ ۲-۱- نماد مار در پیکر اهریمن و اژدها:۱۷ ۲-۱-۱- مار و اهریمن در ایران:۱۷ ۲-۱-۲- مار و اهریمن در یونان:۳۲ ۲-۱-۳- مار اهریمنی در اساطیر مصر:۴۳ ۲-۲- مفهوم کلی مار در ارتباط با دین:۵۵ ۲-۲-۱- زروان در ایران:۵۶ ۲-۲-۲- کرونوس در یونان:۶۱ ۲-۲-۳- مار جانور دنیای مردگان:۶۵ ۲-۲-۴- آیین مهر پرستی:۷۳ ۲-۲-۵- آیین مانی:۸۱ ۲-۳- مار و پاسداری:۸۳ ۲-۳-۱- مار در…

بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی…..

بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی.....

بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی…..

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. ۱ مقدمه…. ۲ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-کلیات تحقیق….. ۴ ۱-۱ بیان مسئله…………………………………. ۴ ۱-۲ سوالهای تحقیق………………………………. ۴ ۱-۳ فرضیه های تحقیق…………………………….. ۵ ۱-۴ اهداف تحقيق………………………………… ۵ ۱-۵ روش تحقيق………………………………….. ۵ ۱-۶- روش گردآوري اطلاعات…………………………. ۵ ۱-۷- ابزار گردآوري اطلاعات……………………….. ۵ ۱-۸- روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………. ۶ ۱-۹- سوابق تحقیق…………………………………..

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ....

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده.. ۱ مقدمه… ۲ فصل اول: کلیات تحقیق. ۴…………………………………………… ۴ ۱-۱- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق……………… ۵ ……………………………………………. ۱-۲- سوال تحقيق………………………………. ۶ ……………………………………………. ۱-۳- فرضيه هاي تحقيق………………………….. ۶ ……………………………………………. ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق……………………………… ۶ ……………………………………………. ۱-۵- دلایل انتخاب موضوع………………………… ۶ ……………………………………………. ۱-۶-…

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان…..

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان.....

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان…..

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ کلیات تحقیق۴ ۱-۲-۱ بیان مسئله۴ ۱-۲-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق۵ ۱-۲-۳ اهداف تحقيق۵ ۱-۲-۴ سوال تحقیق۵ ۱-۲-۵ فرضيه تحقيق۵ ۱-۲-۶ روش تحقيق۶ ۱-۲-۷ مراحل تحقيق۶ ۱-۲-۸ روش تجزیه و تحلیل۶ ۱-۲-۹ موقعيت محدوده۶ ۱-۲-۱۰ واژه ها و مفاهیم۷ ۱-۲-۱۱ مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق۷ فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق ۲-۱ حرکات توده ای۹ ۲-۱-۱ انواع زمين لغزه‌11 2-1-1-1 طبقه‌بندی وارنز از حركات توده‌ای۱۱ ۲-۱-۲…

بررسی حرکات دامنه ای در شرق گیلان به روش آنبالگان …..

بررسی حرکات دامنه ای در شرق گیلان به روش آنبالگان .....

بررسی حرکات دامنه ای در شرق گیلان به روش آنبالگان …..

    صفحه فهرست مطالب   عنوان   1 چکیده     2 مقدمه     4 فصل اول – کلیات تحقیق     5 1-1- طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق       6 1-2- سوأل تحقیق       6 1-3- اهداف تحقیق       6 1-4- فرضیه های تحقیق       7 1-5- روش تحقیق       8 1-6- محدوده مورد مطالعه       10 فصل دوم – ادبیات…