شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000  و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX....

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ….۱ فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده …. ۴ ۲-۱- برهمکنش نوترون با هسته ….۴ ۲-۱-۱- پراکندگی پتانسیلی .. ۵ ۲-۱-۲- تشکیل هسته مرکب .. ۵ ۲-۱-۳- گیر اندازی … ۵ ۲-۱-۴-پراکندگی غیرکشسان…. ۶ ۲-۱-۵-شکافت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶ ۲-۲- واکنش زنجیره ای و اصول راکتور‎های هسته ای …………………………………………………………………………….. ۱۲ ۲-۲-۱- واکنش زنجیره ای…

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار…

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار...

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار…

چکیده در این پایان­نامه سعی شده جرمِ نوکلئون و کوارک­ها در معادلاتِ مربوط به توابعِ ساختارِ نوکلئونی وارد شود.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که برخورد ذرات در انرژی های بالا که منجر به تولید کوارک های سنگین شود در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد بود. ما جرمِ کوارک را مستقیماً وارد محاسباتِ سطح مقطعِ فرایندِ سخت (Hard Process) کردیم که در نتیجه­یِ آن، تابعِ انشعابِ پارتونی وابسته به جرم و مقیاس بازبهنجارش شده است. معادله­یِ تحول بدست…

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

تحریک نوسانات 5 دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا...

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

 فهرست مطالب مقدمه.. ۱۲ فصل اول ۱۲ ۱-۱ خورشید . ۱۳ ۱-۱-۱ ساختار داخلی خورشید .. ۱۶ ۱-۲ ساختار سطحی و جو خورشید .. ۱۶ ۱-۲-۱ فوتوسفر .. ۱۷ ۱-۲-۲ كرومسفر .. ۱۸ ۱-۲-۳ ناحیه انتقالی یا گذر.. ۱۸ ۱-۲-۴ كرونا.. ۱۹ ۱-۳ گرانولهای خورشیدی …………………….. ۲۰ ۱-۵ بررسی مسئله­ی گرمایش تاج خورشیدی ………… ۲۱ ۱-۵-۱ نقش میدان مغناطیسی و امواج آلفون در گرمایش تاج ۲۲ ۱-۵-۲ اتصال مجدد مغناطیسی …………………. ۲۳ ۱-۵-۳ جذب تشدیدی …………………………. ۲۴ ۱-۵-۴ تركیب فازی …………………………. ۲۴ ۱-۶ سیخک­های…

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ....

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

فهرست چکیده…۱ مقدمه.. ۲  فصل اول مفاهیم بنیادی ۴ اختلال.. ۴ پذیرفتاری . ۸ ماتریس چگالی .. ۱۰ اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶ رابطه بین پذیرفتاری ، ضریب شکست غیر خطی و شدت …………………………………………………………………………………….۲۲ فصل دوم تعریف دوپایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵ ابزار نوری و شرایط…

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی....

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

    فهرست   عنوان صفحه فصل اول: پیش گفتار ۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ ۱-۲گاز الکترونی دو بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ ۱-۳گازحفره اي دوبعدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱-۴مروری بر کارهای انجام…

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن…

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن...

سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن…

  چکیده آئروژل‌ها مواد متخلخلی هستند که حفره‌های نانو‌متری آن‌ها در مقیاس مزو یا میکرومی‌باشد. چگالی پایین، تخلخل و سطح در معرض داخلی بالا از دیگر ویژگی‌های این مواد می‌باشد. در این پژوهش نانو کامپوزیت سیلیکا آئروژل/ نانوذرات فریت کبالت به روش سل-ژل آماده­سازی و تحت فرایند فوق بحرانی خشک شد. بدین منظور نيترات آهن() ۹ آبه و نيترات کبالت() ۶ آبه در حلال‌هایی چون متانول و آب دیونیزه حل شده و به پیش­ماده سیلیکا اضافه و…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی...

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

عنوان…… شماره صفحه چکیده… ۱ ۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲ ۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی… ۴ ۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی… ۶ الف)فازشکست…. ۷ ب)فاز شتاب گیری محوری… ۸ ج)فاز شعاعی… ۹ ۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی.. ۱۳ ۲ سازوکارشتاب یون ها و مطالعه طیف دوترون های پرانرژی در دستگاه پلاسمای کانونی…. ۱۵ ۲-۱ سازوکارشتاب یون ها………………… ۱۶ ۲-۱-۱ فرآیند شتاب…………………… ۱۷ ۲-۱-۲ مدل های شتاب………………….. ۱۸ ۲-۱-۲-۱ ناپایداری…

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی...

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول فیزیک پلاسما..۱ ۱-۱مقدمه..۱ ۲-۱ پلاسما چیست؟..۱ ۱- ۳ پلاسماها شبه خنثی هستند…۲ ۱- ۴ حفاظ پلاسما…۴ ۱-۴-۱اصول پایه مکانیک آماری…۴ ۱-۴-۲چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک..۶ ۱-۵ حفاظ دبای…۷ ۱-۶پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ ۱-۷ مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹ ۱-۸…

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل  جينز كامينگز...

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…

 چکیده در سالهای اخیر کاربردی از مکانیک کوانتومی که نظریه اطلاعات کوانتومی نامیده می شود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. درهم تنیدگی کوانتومی نقش اساسی را در بیشتر پروتکل های مربوط به اطلاعات کوانتومی بازی می کند. از این رو دانستن این که آیا سیستم درهم تنیده است یا خیر، یا میزان درهم تنیدگی چقدر است، اهمیت فراوانی دارد. در این رساله میزان درهم تنیدگی برای هر کدام از سیستم های اتم- فوتون و زوج کوبیت، با استفاده از معیار های مختلف از…

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb…

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در  شیشه های 2TeO-5O2V-Sb...

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb…

 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : معرفی جامدات و نیمرساناهای آمورف، …. ۱-۱)مقدمه۲ ۱-۲) کلیات و تعاریف در مورد جامدات آمورف (بی شکل)۳ ۱-۳) تعریف بی نظمی و انواع آن۵ ۱-۴) نیمرساناهای بی شکل (آمورف)۱۱ ۱-۴-۱) مقدمه۱۱ ۱-۴-۲) انواع نیمرساناهای بی شکل۱۱ ۱-۴-۳) شیشه ها۱۲ ۱-۵) نظریه الکترونی سیستم های بی نظم۱۵ ۱-۵-۱) مقدمه۱۵ ۱-۵-۲) ساختار نواری انرژی۱۷ ۱-۵-۲-۱) حالت های جایگزیده و جایگزیدگی آندرسون۱۷ ۱-۵-۲-۲) معرفی مدل های متداول ساختار نواری برای مواد بی شکل۲۲ ۱-۵-۲-۲-۱) مدل کوهن-…