بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

بررسی اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت....

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت….

 فهرست مطالب چکیده:‌ي کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها‌ن بیان مسئله۱۴ سوال تحقیق ۱۵ سیل خیزی ‌19 تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا۳۱ مدل ها و تئوری ها در تحقیقات۳۸ سوابق مطالعات انجام شده و يا در حال مطالعه۳۹ آسيبها و خسارتهاي ناشي از سيلابهاي گذشته۴۰ موقعیت جغرافیا و وسعت محدوده تحقیق ۴۶ رودخانه سیاه رود۴۷ رودخانه گوهر رود ۴۸ داده های تحقیق ۴ فرایند اجرای تحقیق ۴۹ تاريخچه شهر…